مرداب زندگی همه را غرق می‌کند

ای عشق همتی کن و دست مرا بگیر