هر که گوید او منم، او من نشد

خوشه ی او لایق خرمن نشد

من مشو از من بشو تا من شوی 

خوشه شو تا لایق خرمن شوی