شرمنده می‌کند فرزند را

دعای خیر مادر در کنج خانه‌ی سالمندان!