عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

ساده‌دل من که قسم های تو باور کردم